Vår första produkt var Appen The Lovers. Den finns att ladda ner på Google Play och AppStore.

Den ger dig utmaningar, tips, frågor och reflektioner som kan hjälp dig i din romantiska relation.

Vi uppmanar dig att utforska ovisshet, förvirring, komplexitet, nyfikenhet och hopp i ditt liv. Ja, alla dessa delar kommer att hjälpa dig att växa, lära och förändra dig. Vartefter du utvecklas så kommer din relation att utvecklas också.

Vårt primära mål är att utveckla dig och din partner i er romantisk relation. Resultatet av att ni växer som ett team och individuellt kommer onekligen att smitta av sig på hela ert liv. Det kommer att hjälpa er i alla era relationer; vänner, familj, kollegor, grannar och många andra.

Appen lanserades med små medel i slutet på 2019. Har ni synpunkter om den så kontakta oss gärna. Vi tar tacksam emot era idéer. Om du gillar den så ge den gärna en positiv bedömning i valfri App Store.
Hur fungerar den?


Appen genererar kort med tips, frågor, utmaningar och reflektioner om dig själv och din relation. Du påminns med jämna mellanrum om att du fått nya kort. Vissa kort är återkommande och vissa får man bara en gång. Vartefter att du växer med hjälp av appen så kommer dina svar troligen att bli annorlunda på samma fråga lite längre fram. Den personliga utvecklingen är en viktig del av funktionaliteten. Lite tid för reflektion kan göra stor skillnad. Korten dyker upp med varierad hastighet och ibland kommer en bunt på en gång. Ibland kan det ta flera dagar innan ett nytt kommer. Det finns också möjlighet att göra anteckningar i appen.

Vissa kort kan vara lite utmanande kring sex, så var bered. Sex är en viktig del av en romantisk relation och kan ibland vara svår att prata om. Varje kort måste bekräftas innan ett nytt förbereds. Så bekräfta korten och var bered på en varierad tid innan nästa kort kommer. Du kan alltid gå tillbaka och titta på tidigare kort.

Det finns alltså en funktion för anteckningar kopplat till varje kort. På vissa uppmanar vi er att anteckna på andra är det inte lika viktigt. Det går lika bra att anteckna på papper eller i en annan digital dagbok. I appen blir allt dock tillgängligt direkt på plats och den kan lätt ses i vyn “Journey”, resan.

Det finns två vyer i appen, Kort och Resan. Man kan alltid bläddra igen alla korten man fått i Kort vyn. Medans det blir en bättre översikt i Resan vyn där datum och anteckningar syns tydligare. En klick på inlägget så kommer hela frågan upp inklusive dina anteckningar. Anteckningar kan alltid ändras eller läggas till i efterhand.

Ja, appen är helt gratis! Så tveka inte, ladda ner den idag och jobba, prioritera och investera i din relation idag.

Behöver ni mer handfast hjälp så kan vi alltid Coacha er om ni vill, kontakta oss.