Vår podd

Med vår podcast vill vi inspirera dig och din partner i er relation. Sedan 1993 har vi varit ett par och i vår podd delar vi med oss av våra egna klokheter, insikter, medgångar och motgångar, samt tipsar er om guldskatter som vi funnit längs årens gång.

Vi hoppas få inspirera dig och din partner redan idag.

9 säsonger har det hittills blivit, och 80 st episoder, eller som vi kallar dem – Snippets. 
Varje säsong har ett tema där de olika avsnitten ger dig en ny infallsvinkel, ett verktyg eller bekräftelse/falsifiering kring det vi delar med oss av. 

Nedan finner du just nu de olika säsongerna med sitt  tema. Om du väljer att klicka på bilden så skickas du vidare till lyssning av det första avsnittet i det temat. 

Varmt välkommen till våra guldskatter!