Det centrala i parcoaching är er relation till varandra. Vi utgår från er nuvarande situation, klargör hur ni vill ha er framtida relation och arbetar med att ta er dit. Parcoaching har ett fokus framåt och betonar det ni vill lyckas med istället för att fastna i det som inte fungerar eller har varit.

Att leva i en bra kärleksrelation är kopplat till god livskvalitet och god fysisk hälsa. Men en relation fortsätter inte att vara bra utan ansträngning. Lika självklart som det är att ta hand om sin fysiska hälsa genom årliga kontroller, och sina ägodelar genom regelbunden service, vill vi att det skall vara att vårda och prioritera sin relation.

Att leva i en relation innebär att du hela tiden måste arbeta med dig själv, bli mer lyhörd och lära dig att uttrycka hur du känner i olika situationer. En relation innebär att du sammanfogar ditt liv med någon annans. I parcoaching får ni möjligheten att under trygga former diskutera problem och utmaningar som ni möter i ert förhållande. Parcoaching är ett verktyg för att ni tillsammans skall/kan hitta den bästa vägen framåt, för just er.


Parbesiktning

Inom parcoaching erbjuder vi även en förebyggande service till dig som vill ta tempen på förhållandet. En hälsokontroll gällande relationen. En par-check när ni fortfarande tycker bra om varandra. En Parbesiktning helt enkelt. Det finns studier som visar att en Parbesiktning har positiva effekter på intimitet, acceptans och tillfredsställelse i relationen, och att det kan minska risken för skilsmässa/separation.

Vanliga anledningar till att söka hjälp

Många undrar om deras svårigheter är tillräckligt stora för att söka hjälp. Att man borde klara av sina frågor och problem på egen hand. Sådana tankar kan pågå länge och kanske försämras relationen under tiden. Vår erfarenhet är och studier visar att man ofta väntat för länge, att man borde sökt stöd och hjälp tidigare.

Att söka hjälp är ett sätt att ta ansvar. Det är ett konkret och tydligt sätt att ta ansvar för dig själv, din partner och ert liv tillsammans. En kärleksrelation behöver arbetas på, annars riskerar den att avta i styrka och man faller in i en sämre kommunikation och kan fastna i bråk om mindre detaljer, som tidigare räknades som bagateller.

Det är många par som väljer parcoaching som ett sätt att förhindra framtida problem i relationen, redan innan de uppkommer.

För andra par är parcoaching ett av deras verktyg att hitta tillbaka till varandra, där de genom coachingen lär sig att acceptera varandras olikheter samt att kommunicera med varandra på ett mer givande sätt.

Andra ser det som ett sätt att återvinna sin kärleksrelation.Vi gillar att dra parallellen mellan er relation och er dator och dess virusskydd.Inte väntar ni väl med att installera virusskyddet tills ni har fått virus på datorn?

Hunter & Therese Mabon

Hur går ParCoaching till?

ParCoachingen börjar med ett första samtal där vi tillsammans diskuterar situationen och era förväntningar inför våra fortsatta möten. I ParCoaching är man öppen och ärlig med varandra med hjälp av oss som era coacher. Ibland har man som par olika förväntningar inför samtalen och det är vår uppgift att guida er framåt.

Vi träffar er gemensamt under ett antal tillfällen. En stor fördel är att vi som coacher själva är ett par – med kompletterande kunskaper och erfarenheter.

Inledningsvis ringar vi tillsammans in var ni befinner er just nu i er relation, vilka utmaningar ni brottas med, hur vi kan förstärka era styrkor och vad ni vill uppnå – ert önskade läge. Vi kommer tillsammans med er fram till vilka delar ni behöver jobba med och hur ett upplägg skulle kunna se ut för just er. Ni avgör målet för er relation – vi stödjer er att nå dit.

Ofta handlar det om att grundlägga nya vanor och sätt att vara mot varandra. Och för det krävs det lite tid och tålamod för att skapa resultat. Mellan våra coachingmöten får ni ofta “hemläxor” att jobba med i er vanliga vardag. Utifrån era behov och önskemål guidar vi er framåt genom en kombination av samtal, övningar och hemuppgifter med träning på egen hand.

I samtalen med oss som era parcoacher är det oftast lite enklare än därhemma att öppet diskutera problemen i förhållandet vilket är förutsättningen för att förändra förhållandet och utvecklas som par. Coachingsessionerna är en trygg plats att ärligt möta sina känslor och delge sina tankar och förutsättningen för att nå vidare. Det är viktigt att ni båda upplever att kontakten med oss fungerar väl.


Viktigt att hitta rätt väg framåt

ParCoaching erbjuder er tillgång till nya verktyg. Dessa verktyg kan ge er relation den näring och prioritet som den behöver. När vi träffas under våra coachingmöten är det som ett träningstillfälle för er. Ni tränar på verktygen, med stöd av oss. Vi kan lova att du kommer att lära dig lika mycket om dig själv som om din partner. Vi skapar tillsammans med er en plan för hur er vardag kan stödjas med dessa verktyg. Kort sagt – vi hjälper er att skapa en underhållsplan för er nutid och framtid. Vi ger er verktyg att bli en bättre partner i er relation.

Tanken är inte att ni skall komma till oss hur många gånger som helst. Vi arbetar med att ge er den hjälp ni behöver för att få det fint tillsammans framöver. Att sedan komma till oss någon gång ibland för att få ny inspiration ser vi som en självklarhet.


I vår podd pratar vi om att det finns olika recept på att tillaga Carbonara. De är alla snarlika och intentionen är att skapa en god måltid. Men något skiljer dem åt.Vi vill ge er verktyg att behärska inte bara ett recept till er Carbonara. Så att ni genom att prova olika recept kan finna er favorit

Hunter & Therese Mabon