Längtar ni efter att väcka sexlusten till liv? Har ni svårt att prata om sex? Vill du att din partner skall ta mer initiativ? Har ni bara samma sorts sex hela tiden? Vill ni ha olika mycket sex i er relation? Det finns många fällor som är vanliga att par fastnar i. Vi kan hjälpa er med dessa utmaningar och många andra.

Relationscoaching är en självklar del av sexcoaching. Nyckel till bra sex i en fast relation ligger inte i din sexteknik. Vi lär inte ut vart du skall slicka för att det skall bli bra sex. Finns det motstånd eller bromsar hos din partner spelar det ingen roll vilken teknik du har. Ju bättre vänner ni är i er relation, desto bättre sex kommer ni att ha. Ju bättre sex ni har, desto bättre vänner kommer ni att vara. Det säger både forskningen och vi.

Vi är bra på sex, att våga prata om sex och kommer att arbeta med er för att få bort skammen som kan finnas kring sex. Vi vet att det går att finna vägar till bra sex, till det där som är fullt av lust. För oss är sex viktigt och vi prioriterar att ha sex med varandra ofta.

Hur det ska se ut med sex, njutning, lust och intimitet i just er relation är självklart upp till er. Vi kommer med övningar, verktyg, utmaningar och stöttar er på vägen. Alltid med en lyhördhet till er och er relation.

Självklart sker all coaching påklätt.